Два диалога – на Изток и на Запад

 

Емилия Бояджиева и Флоранс Блин в галерия "Актив Арт"

 

 

Съвременната европейска култура прави постоянии опити за "диалози", допускайки равноправното съществуване на Другия, на Различния. Мултикултуралността се регистрира на различни нива - официална култура и субкултури, различни религиозни култури, градски и селски култури, национални и  регионални, публичната и частната култура и т.н.

 

 

Съвременното изкуство е експонирало тази общокултурна нагласа за полемики между различните гледни точки – например Биеналето във Флоренция  сътрудничи на ООН в програма "Диалог между цивилизациите" и като представя различни художествени концепции, Юнеско също предлага програма "Пътища на диалог" за съхраняване на общочовешкото културно наследство, Съвета на Европа е разработил "Бяла книга за културен диалог". Изобщо идеята за разговори между различните възгледи е широка културна практика.

 

 

В изложбата "Два диалога – на Изток и на Запад" двете авторки – Емилия Бояджиева (България) и Флоранс Блин (Франция), срещат в художественото пространство две визии за два различни свята. Западният свят, представен в творчеството на Флоранс Блин, е представен чрез образите на жени на фона на замъци с бароково облекло; жени с цветя, носителки на вдъхновение и съзидателност; голи тела, разработвайки концепцията на европейското мислене по отношение на тялото и на голотата, осъществяваща  прехода в християнското мислене от срама към достойството; абстрактни композиции, изведени до въздействието на формата и колорита, отвеждащи към едно обобщено понятийно мислене, каквото е европейското.

 

 

Поенеже западното мислене е понятийно, Франсоа Блин казва, че "в живописта ѝ, която е на границата между фигуративното и абстарктното, нейни учители са думите: размишление, наблюдение, равновесие и храмония". Цялостното разбиране на Западната култура мисли в образи и думи; картините са разкази, те са сюжети, наративи.

 

 

Обратното на това е идеята за Изтока като церемония, като ритуал, като театър, като свят  на символи. Традициите заемат особено важно място в източната култура, от там произтичат и представите за вечност, предадена в названията "Поднебесна империя" и "Страната в центъра на света".

 

 

 

 

Емилия Бояджиева, посетила Китай, ни представя в платната си китайската "Чаена церемония", традиционната архитекура - древни будиски и даоистки храмове и манастири, жената като носител на  т.нар "ин" свят, образи от китайската митология – "Дракони", "Жерави" и "Бамбук". Съзерцателността е въплътена в образите на цветята и цъфналите дървета, метафори на живота. За да постигне внушенията от източната култура, Емилия Бояджиева използва техника с маслени бои, акварел и колаж.

 

 

Чети и: Румен Скорчев - Сянката и светлината

 

 

За нейното изкуство Пламена Рачева, изкуствовед, казва: "Това, което тя определя като свои начин на работа е фигуративната живопис – цветна, витална, изпълнена с екзотика".

 

 

"Два диалога – на Изток и на Запад" от 11 до 30 април 2013 г в галерия "Актив Арт" Варна, ул. "Дунав" 5

 

 

Харесайте или споделете новината ако Ви е допаднала:

Още Арт