Свилен Стефанов - Арогантна живопис

 

В галерия "Юзина" с куратор Десислава Монева

 

 

От 25 април до 15 май в пространството на галерия "Юзина" ще бъде представена изложбата "Арогантна живопис" на художника Свилен Стефанов. Тя съдържа голямоформатни живописни платна и подготвителните им етапи – рисунки, акварели, ескизи.

 

 

Творенията на автора преминават през опита на концептуализма и днес неговият израз е концептуално-ироничен, изразявайки се предимно със средствата на живопистта. Неестетизирана, привидно груба повърхност, индустриални устойчиви материали при концептуална несъвместимост с и на живописния образ – тази  изложба не разкрива обичайното разбиране за живопис.

 

 

Използвайки символичната образност много по-често, отколкото пряката репрезентация в изображения и форми, работите му са неуловими и често променящи основния фокус. "Арогантна живопис" оформя границите на един цикъл, който авторът завършва като творчески процес сочещ, макар и не директно, една реалност на социално-политически обективности на епоха и време – на нашето време.

 

 

 

 

В живописните платна е уловим интересен контраст между границите на конкретната реалност и ума, и чувството за привидна свобода. Летящи кръстове, трансформиращи се в летящи самолети внушават някак иронично чувство за предопределеност и движение, но и несъгласие с цяла една декада от време. Непримиримост и категоричен реализъм  в платната поднасят "арогантно" следствието, резултата на историческата обективност още от първата световна война.

 

 

Чети и: Георги Попов - Много Богове

 

 

Представен и развит е цикълът със стряскащото заглавие "Вълци влачат труп", който би могъл да бъде отнесен към съзерцаването и аналитичната посока на конкретната декада от време.

 

 

Харесайте или споделете новината ако Ви е допаднала:

Още Арт